ແນະນຳ ສນຊ (LFND)

ທ່ານໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກງານໂພຊະນາການ, ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ສຸຂະອະນາໄມ, ການຄ້າມະນຸດ, ການສຶກສາສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ພ້ອມທັງຢອດຢາໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນໂອກາດທີ່ເດີນທາງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ   ລະຫວ່າງວັນທີ່ 23-25 ເມສາ 2019 ທ່ານໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກງານໂພຊະນາການ, ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ສຸຂະອະນາໄມ, ການຄ້າມະນຸດ, ການສຶກສາສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ

ເຊີ່ງທ່ານໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດກໍ່ຄືແນວລາວສ້າງຊາດຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແນວໂຮມບ້ານຍາມໃດກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສຸຂະພາບພະລານາໄມ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າເພາະເປັນວຽກນຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ເພື່ອບັນລຸແຜນຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ່ VIII ໂດຍສະເພາະວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບໍລິໂພກທີ່ມີໂພຊະນາການຄົບຖ້ວນ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຜ​ະລິດ-ບໍລິໂພກ, ຕ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການຈາກແພດໝໍທີ່ມີຄຸນ​ນະພາບສູງຂຶ້ນໂດຍການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ໄປເຖິງຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຍົກສູງຄວາມສາມ​າດໃນການປິ່ນປົົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຢູ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານສຸຂະອານາໄມໂດຍສະເພາະແມ່ນການປຸກລະດົມການນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍ, ການລ້າງມືໃສ່ສະບູກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ການຈັບບາຍ ແລະ ກິນອາຫານ, ການດື່ມນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ການຮັກສາເຮືອນຊານໃຫ້ສະອາດ ເຊີ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວຈະຊ່ອຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເຈັບເປັນ, ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມໃຫ້ແມ່ຖືພາໃຫ້ມາຝາກທ້ອງ ແລະ ເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ, ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ຄົບ ພ້ອມນັ້ນຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຂົ້າເຖິງວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ເຊີ່ງເລີ່ມຈາກອະນຸບານຈົນເຖິງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຂະຫຍາຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຕ້ານທຸກຮູບການຂອງການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ເປັນຫູເປັນຕາແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ໃນວັນທີ່ 25 ເມສາ 2019 ທ່ານໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຢອດຢາໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ຢູ່ທີ່ເທດສະບານແຂວງ ເຊີງໄດ້ມີຜູ້ປົກຄອງນຳລູກຫຼານຂອງຕົນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມາຮັບການບໍລິການຢອດຢາ ເພື່ອເປັນການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ປ້ອງ​ກັນພະຍາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕາມລະດູການ.

2019-04-26

ປະຕິທິນ

Aug-2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ລິຂະສິດ © 2015
ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ