ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

Lao Front For National Development

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສິນເຊື່ອກາກບອນ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສິນເຊື່ອກາກບອນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ. ຈັນເພັງ ສຸດທິວົງ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ-ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ; ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບໍລິສັດ Value Network Ventures Advisory Services Pte. Ltd ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຂົ້າຮ່ວມ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄາວພາສຊາ ວັນທີ 11 ມີນາ 2024.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕະຫຼາດກາກບອນ, ບັນດາກົນໄກ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕະຫຼາດແບບບັງຄັບ ແລະ ຕະຫຼາດແບບສະໝັກໃຈຂອງກາກບອນ; ນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດຂອງຊຸມຊົນເປັນກໍລະນີສຶກສາຢູ່ບັນດາປະເທດພາກພື້ນ-ສາກົນ; ໃນນີ້, ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປູກເຂົ້າແບບປຽກສະຫຼັບແຫ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕົາ ໄຟຄົວກິນແບບປະຢັດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ທັງໝົດນີ້ກໍເພື່ອປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີ ເຊັ່ນ:ສົນທິສັນຍາ UNFCCC ປີ 1992, ອະນຸສັນຍາກຽວໂຕ 1997 ແລະ ສັນຍາປາຣີ 2015.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮອງປະທານ ສນຊ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ວ່າ: ປັດຈຸບັນບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ພວມສົ່ງຜົນກະທົບໃນທົ່ວໂລກໂດຍສະເພາະແມ່ນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເນື່ອງມາຈາກການປ່ອຍທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວຂອງພາກອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ບັນຫາການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ອື່ນໆ ພາໃຫ້ເກີດມີພາວະໂລກຮ້ອນ; ສະນັ້ນ, ວຽກງານສິນເຊື່ອກາກບອນ ກໍແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ສາກົນກໍາລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ເພາະຈະເປັນການປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການປ່ອຍທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ພ້ອມທັງຈະເປັນຊ່ອງທາງໃນການສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ກໍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ກໍຄືທິດທາງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຂອງລັດຖະບານ.

info@lfnd.org.la | 021 213754 | (856-21) 453191