ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

Lao Front For National Development

ຝຶກອົບຮົມການສ້າງທີມຄູຝຶກ ໃຫ້ພະນັກງານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

ເພື່ອສ້າງພະນັກງານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານຝຶກອົບຮົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງນັ້ນ ສູນ ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງທີມຄູຝຶກໃຫ້ພະນັກງານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2017

ໂດຍເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດຂອງ ທ່ານ ນ. ຄໍາຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນມີ ດວງປຣີຊາວົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຄູຝຶກ ຈາກສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.


ທ່ານ ນ ຄໍາຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງທີມງານຄູຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍຝຶກອົບຮົມມາກ່ອນ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້, ບົດຮຽນ-ປະສົບການໃໝ່ໆ, ເປັນການເສີມສ້າງທັກສະ, ສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການເວົ້າ, ການປຸກລະດົມ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມກ້າສະແດງອອກໃນເວທີຕ່າງໆ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກທາງດ້ານການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ບົດຮຽນຕ່າງໆໃນຖານະຜູ້ເປັນວິທະຍາ ກອນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃນການສໍາມະນາໃນລະດັບຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້, ເອົາບົດ ຮຽນນໍາໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຫຼື ຖ່າຍທອດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕໍ່ໄປ.


ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະຄູຝຶກຈາກສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ນໍາເອົາຂໍ້ມູນ, ບົດຮຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນນໍາມາຖ່າຍທອດເຊັ່ນ: ຄວາມໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສໍາມະນາກອນຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ຄວາມໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ; ຄວາມຄາດຫວັງ, ບັນຫາ, ຂັ້ນຕອນ, ການດໍາເນີນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ການເປັນຄູຝຶກ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ, ວິທີ ແລະ ເຕັກ ນິກການສົ່ງຄວາມຮູ້, ວິທີການສອນຜູ້ໃຫຍ່, ການແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ເນື້ອໃນສໍາຄັນອື່ນໆ ຕື່ມອີກ. ນອກຈາກຮຽນທິດສະດີແລ້ວວິທະຍາກອນ ຍັງໄດ້ແນະນໍາ, ການເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສໍາມະນາກອນເຂົ້າໃຈບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາຫລາຍຂຶ້ນ, ເນື້ອໃນຫຼັກທີ່ນໍາມາຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີ 8 ເນື້ອໃນຫຼັກເປັນຕົ້ນ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການຝຶກອົບຮົມ, ການດໍາເນີນຝຶກອົບຮົມ, ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມ, ການສ້າງຫຼັກສູດ, ບັນຍາກາດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເທື່ອນີ້ຈະໄດ້ອັດລົງໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2017 ນີ້

info@lfnd.org.la | 021 213754 | (856-21) 453191